Archive for Lipiec 25th, 2013

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw

Obligacje przedsiębiorstw są popularną formą zdobywania dodatkowych funduszy i środków pieniężnych dla firm, które je emitują – emitentów. Rzecz jasna tylko duże firmy o znacznym kapitale stać na emisję obligacji, jednakże samo emitowanie tych papierów wartościowych jest bardzo opłacalne dla korporacji z wielu powodów. Poza wspomnianym wyżej dodatkowym sposobem na uzyskanie środków pieniężnych, korporacja ma […]

Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa są najpopularniejszymi w Polsce obligacjami. Ich emitentem jest oczywiście Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji konkretną sumę pieniężną, którą zobowiązuje się zwrócić po upływie określonego czasu, z należnymi odsetkami, które stanowią zysk nabywcy obligacji. Obligacje Skarbu Państwa są korzystne dla obu stron. Skarbowi Państwa pomagają w uzyskaniu […]

Emitowanie i inwestowanie w obligacje

Obligacje skarbowe są formą papierów wartościowych, w które gracze giełdowi, i nie tylko, mogą inwestować. Emitowanie obligacji polega na tym, że emitent, którym może być firma, korporacja, państwo itp. przyznaje, że jest dłużnikiem nabywcy obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia konkretnego świadczenia. Najczęściej są to świadczenia pieniężne. Jeśli więc emitent, dla przykładu państwo, […]

Znaczenie spekulacji giełdowych

Spekulacje giełdowe to jedna z popularnych, choć trudnych form inwestowania na giełdzie. Może być, z wielu powodów realizowana jedynie przez największe firmy. Po pierwsze ze względu na znaczne środki pieniężne, które są do tego potrzebne, po drugie z powodu wysokiego poziomu trudności i konieczności zatrudnienia profesjonalnych doradców giełdowych. Poza tym spekulacje niosą ze sobą znaczne […]

Prywatne inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie jest od wielu lat jednym z najpopularniejszych sposobów na dodatkowe, a dla niektórych główne źródło dochodu. Dlatego coraz liczniej korzystają z tych możliwości osoby prywatne, o niewielkich zasobach pieniężnych, zwani prywatnymi inwestorami, w przeciwieństwie do największych firm, zwanych dużymi lub strategicznymi inwestorami. Inwestorzy prywatni stanowią znaczną część graczy giełdowych, obracają zatem środkami, […]

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w skrócie TFI, są to grupy funduszy inwestujące w podobne gałęzie gospodarki. Są to też instytucje zarządzające funduszami i reprezentujące je. Aby założyć TFI należy mieć status spółki akcyjnej, to znaczy inwestować już na giełdzie. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są zakładane w celu dodatkowego zwiększenia skuteczności funduszy oraz idei wspólnego inwestowania. Zalety wynikające […]

Inwestowanie przez fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są formą wspólnego inwestowania, polegającą na grupowym umieszczaniu pieniędzy w danym miejscu. Fundusze są tworzone przez prywatnych inwestorów, którzy wspólnie lokują środki pieniężne np. na giełdach. Fundusze inwestycyjne są często zakładane przez duże firmy, dysponujące odpowiednimi środkami pieniężnymi. By zwiększyć skuteczność funduszy inwestycyjnych, zakłada się często grupy funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych. […]

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, zwana z angielskiego New York Stock Exchange lub w skrócie NYSE to jedna z największych najstarszych na świecie giełd. Przez wiele lat była to największa giełda na świecie. Papiery wartościowe, którymi obraca się na tej giełdzie decydują nie tylko o zyskach lub stratach inwestorów NYSE, lecz także mogą wpływać na koniunkturę […]

Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie jest od setek lat jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie znacznego zysku. Od momentu gdy wynaleziono giełdę gracze z całego świata inwestują pieniądze, w nadziei, że uda im się je odzyskać z nawiązką. Najwięksi gracze sami tworzą spółki, ci mniejsi są zmuszeni dołączyć do spółek lub funduszy inwestycyjnych już istniejących. Wszyscy oni […]

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Warszawska GPW powstała na początku lat 90-tych i od tamtej pory jest największym centrum inwestycyjnym w Polsce. Na giełdzie tej obecnych jest tysiące firm. Każda z nich codziennie stara się zrobić wszystko, aby jej akcje były wyceniane możliwie najwyżej. Wówczas będzie możliwość przyciągnięcia klientów i dodatkowego zwiększenia wyceny akcji. Warszawska GPW daje szansę zarówno największym […]